Daglig leder

Tore Lundestad 01

Tore Lundestad

HAVNEDIREKTØR

Strategisk utvikling, personalansvar

911 17 202

tore.lundestad@borg-havn.no

Stab

Charlotter Iversen 01

Charlotte Iversen

MILJØSJEF

Fagansvarlig miljø, bærekraft, HMS, kommunikasjon

952 51 846

charlotte.iversen@borg-havn.no

Dag Erik Eilertsen 01ny

Dag Erik Eilertsen

PROSJEKTMEDARBEIDER

Energiprosjekter, hydrogen

928 41 120

dagerik.eilertsen@borg-havn.no

No Employee Photo

Guro Nereng

PROSJEKTMEDARBEIDER

Prosjektressurs for karbonfangst - Borg CO2 AS og Borg CO2 terminal AS, søknader og virkemiddelapparat

416 24 426

gunere@borg-havn.no

PÜl Erling Johnsen 01

Pål Erling Johnsen

TEKNISK SJEF

Nybygg, prosjektledelse

911 17 181

paal.johnsen@borg-havn.no

Per Dypvik 01ny

Per Olav Dypvik

PROSJEKTMEDARBEIDER

Utredninger, energi

951 16 060

per.olav.dypvik@borg-havn.no

Roar Johansen 01

Roar Johansen

PLAN OG UTREDNINGSLEDER / Ass. Havnedirektør

Utredninger, planmedvirkning, forvaltning, myndighetsutøvelse havne- og farvannslov, personalansvar

951 90 784

roar.johansen@borg-havn.no

Therese 2

Therese Myklebust

ADM. SEKRETÆR

Sak/arkiv, møteadministrasjon, innkjøp, støttefunksjon ledelse og avdelinger

69 35 89 00

908 77 848

therese.myklebust@borg-havn.no

Terminalavdeling

Aleksander Eriksen 01

Aleksander Eriksen

TERMINALFORMANN

Formann, terminaldrift, kran, vedlikehold

960 43 228

alexander.eriksen@borg-havn.no

Henning 1

Henning André Lilleng

MARITIM LEDER

Maritime operasjoner, havneoppsyn, ISPS, sikkerhet- og beredskap

928 64 880

henning.lilleng@borg-havn.no

John Gunnar Tamlag 01

John-Gunnar Tamlag

KRANFØRER / Ass. Terminalformann

Kranoperasjoner, vedlikehold, verneombud

957 76 880

john-gunnar.tamlag@borg-havn.no

Jõrgen Kristoffersen 01

Jørgen Kristoffersen

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

958 00 200

jorgen.kristoffersen@borg-havn.no

Kenneth Mathisen 01

Kenneth Mathisen

TERMINALSJEF

Terminaldesign, kranoperasjoner, kundeoppfølging og personalansvar

489 58 798

kenneth.mathisen@borg-havn.no

Knut Sørensen 01

Knut Sørensen

HAVNEINSPEKTØR

Vedlikehold, prosjektgjennomføring, båtfører

928 68 286

knut.sorensen@borg-havn.no

Magnus Bjõrnerõd 01

Magnus Bjørnerød

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

472 92 288

magnus.bjornerod@borg-havn.no

Ola Hjermstad 01

Ola Hjermstad

KRANMESTER

Kranoperasjoner, vedlikehold

911 17 191

ola.hjermstad@borg-havn.no

Pål Einar Bjarke 02

Pål Einar Bjarke

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

922 66 823

paleinar.bjarke@borg-havn.no

Solveig Johansen 01

Solveig Johansen

ADM. SEKRETÆR

Sak/arkiv, fakturering

480 40 336

solveig.johansen@borg-havn.no

Stian Nilsen 01

Stian Nilsen

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

406 45 848

stiani@borg-havn.no

No Employee Photo

Stine Olsen Mellem

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold

464 42 275

StineOlsen.Mellem@borg-havn.no

Thomas Rein 01

Thomas Rein

KRANFØRER

Kranoperasjoner, vedlikehold, verneombud (vara)

992 55 509

thomas.rein@borg-havn.no

Drift- og vedlikeholdsavdeling

Stefan Russvoll 01

Stefan Russvoll

DRIFTSSJEF

Drift, vedlikehold, prosjektoppfølging

979 74 039

sterus@borg-havn.no

No Employee Photo

Tore J. Grøtting

VEDLIKEHOLDSINGENIØR

Drift og vedlikehold mot bygg, eiendom og anlegg, internkontroll, brannvern, prosjektoppfølging m.m.

469 25 236

togrot@borg-havn.no

Prosjekt

NN