Avviksrapportering

Ønsker du å melde inn et avvik eller klage til Borg Havn IKS?

    Bildedokumentasjon med referanse til avviket kan sendes direkte til:

    havneoppsynet@borg-havn.no (e-post leses daglig)

    Gjelder det akutte hendelser kan vakttelefon også benyttes: Mobil: 911 17 189