Fredrikstad

 

Borg Havn IKS administrerer de offentlige kaiene i Fredrikstad, hvor Øraterminalen utgjør hjertet av Borg Havns virksomhet.

Kaianlegget på Øra har en samlet kailengde på 1.125 meter med en dybde fra 9,5 til 12 meter.

AnleggEierPrimærfunksjonLengde kaifront, m Dybde, m
Leca Borge Weber LecaLossing råvarer 605,50
Evje Oljekai Esso Tankanlegg olje 426,80
NøklebyOffentlig kai p.t. ikke i bruk 156,00
Sorgenfri Offentlig kai p.t ikke i bruk 105,00
UngerkaiOffentlig/utleid Industrikai 565,40
TollbodenOffentlig Passasjertrafikk 1606,00
GlomboStene Stål Lossing metallskrap 603,00
FMV Jotne Eiendom Industrikai 5809,80
GamlebyenOffentlig kai Lystfartøy/seilskip 935,50
Denofa Havn Privat kaiIndustrikai5809,80
ØraterminalenOffentlige kaier Multi purpose 11259,80-11,30