Sandesundbrua

Arbeid med ny avløpsledning i Glomma i Sarpsborg

Som en del av Sarpsborg kommune sitt prosjekt med å bygge ut avløpsrenseanlegget på Alvim, skal det legges nye ledninger for avløpsvann til dette anlegget. Kystverket har gitt tillatelse til dykkerledning for avløpsvann (450 mm) og vannledning (500 mm) på elvebunnen som krysser Glomma under og ved Sandesundbroen.

Kystmiljø AS er utførende entreprenør og arbeidet har oppstart i løpet av uke 26. Arbeidet vil pågå fram til 23. oktober.

Sjøentreprenøren (Kystmiljø) opplyser at de vil bruke to flåter under arbeidet. Én flåte med borerigg og utstyr til dykkere, og én flåte som vil være rigget med gravemaskin og container.

Kommunikasjon vil foregå på VHF. Kystverkets trafikksentral (VTS) i Horten vil ha løpende informasjon om arbeidet, og vil koordinere skipstrafikk til og fra Borregaard sin havneterminal på Melløs.

 

Bilde: Ny VA trasee med kryssing av Glomma.

Andre aktuelle saker: