Utendørs lagring

 

Øra

Havnens totale opparbeidede havne- og terminalområde utgjør for tiden ca. 300.000 kvadratmeter og ca. 125.000 kvadratmeter asfaltert havne- og terminalområde.

 

Alvim

og ca. 25.000 kvadratmeter asfaltert havne- og terminalområde.