Borg Havn har lagt om forvaltning av kaier og båtplasser til et nettbasert verktøy som heter Havneweb. Nedenstående informasjon er derfor utdatert i forhold til priser og betingelser. Tidligere kunder vil motta egen informasjon om hvordan vi gjennomfører denne overgangen.

UTLEIE KAI- OG BÅTPLASSER

Borg Havn IKS administrerer og forvalter en rekke kaier og bryggeanlegg innen offentlig virksomhet, maritim næring og fritidsbruk. De fleste av våre anlegg ligger på Hvaler, men vi har også ulike kaier og brygger i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er for tiden ingen ledige plasser, men det er mulig å sende inn søknad om og eventuelt sette seg på venteliste. Nederst på siden finnes kontraktsvilkår og søknadsskjema.

Fredrikstad

Fredrikstad kommune og Borg Havn IKS har delt forvaltningsansvar for offentlige kaier og brygger i sentrum. Borg Havn IKS forvalter gjestehavna på Værste, Phønix brygge og Tollboden kai. Hovedkaia ved fergeleiet Gamlebyen er i utgangspunktet til fri bruk for av- og påstigning, men kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.  Orlogsfartøy og skoleskip har imidlertid prioritet. Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Borg Havn IKS tilbyr følgende:

Gjesteplasser:

Værste ligger i Vesterelva og har kapasitet til 36 fritidsbåter og 10 bobiler, se egen side: Gjestehavn og bobilparkering.

Kaier til utleie for maritim næring:

Kaier til utleie for fartøy med vernestatus:

Priser og tildeling av båtplass på Isegran og Strandpromenaden gjøres etter egne kriterier og faglig vurdering av Borg Havn IKS.

Kaier til allmenn bruk for av- og påstigning:

Allmennkaier kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.
Borg Havn IKS benytter EasyPark som betalingsløsning. Våre priser er 200,- pr døgn / kr 10,- pr time.
Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Hvaler

Hvaler består av  833 øyer, holmer og skjær med et flateinnhold større enn 20 kvm. De største øyene regnet fra vest er Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy. De mindre øyene; Lauer, Herføl, Søndre-Sandøy og Nordre-Sandøy benevnes som de østre øyer og er knyttet sammen via rutegående fergetrafikk. Kommunens sjøområde omfatter offentlig virksomhet, redningstjeneste, losvesen, maritim næring, gjestehavner, fritidsbåtanlegg og marinaer. Borg Havn IKS forvalter og administrerer en rekke av disse både innen maritim næring, offentlig virksomhet og fritidsbruk.

Borg Havn IKS tilbyr følgende:

Gjesteplasser:

Borg Havn IKS benytter Havneweb som bestilling- og betalingsløsning.

Kaier til utleie for maritim næring:

Utgårdskilen fiskerihavn kan også tilby midlertidig landligge i forbindelse med levering av fangst, mindre reparasjoner eller utrustning av fartøy, se egen side: Fiskeri- og næringskaier.

Kaier/brygger til utleie for fritidsbåter:

Kaier til allmenn bruk for av- og påstigning:

Allmennkaier kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.
Borg Havn IKS benytter EasyPark som betalingsløsning. Våre priser er 200,- pr døgn / kr 10,- pr time.
Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Sarpsborg

Sarpsborg kommunen har totalt 80 km kystlinje mot Oslofjorden. Kommunens sjøområde er fordelt på Glomma, Tosekilen, Grimsøykilen og Skjebergkilen. Borg Havn IKS forvalter og administrerer arealer som benyttes innen maritim næring, offentlig virksomhet og fritidsbruk. Alvim Havneanlegg er en flerbrukshavn som benyttes av ulike næringsaktører. Tilgang til havneareal på Alvim rettes som forespørsel til Borg Havn IKS, se vår hovedside.

Borg Havn IKS tilbyr følgende:

Kaier til allmenn bruk for av- og påstigning:

Allmennkaier kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.
Borg Havn IKS benytter Havneweb som bestilling- og betalingsløsning.
Våre kaier er skiltet med nødvendig kontaktinformasjon og hva som er gjeldende praksis.

Kontraktsvilkår for kai- og bryggeleie 2023

Som kunde hos Borg Havn IKS er det viktig at man setter seg inn i vilkår for kai- og bryggeleie. Kontraktsvilkår er integrert i Havneweb hvor både «nye» og «gamle» kunder har tilgang. Borg Havn IKS legger til grunn at betalt faktura er å betrakte som aksept på vilkår og inngåelse av en bindende leiekontrakt. Våre vilkår er gjeldende for samtlige kai- og byggeplasser i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Borg Havn IKS benytter et eksternt revisjonsfirma til fakturering og følger allmenne prinsipper ved uteblivelse av betaling.

 

Med vennlig hilsen
Borg Havn IKS