Bilde 07.10.2019, 15 20 28

Mandag ettermiddag inntraff det en hendelse som medførte et utslipp av omlag 150-200 liter dieselolje til Glomma. Uhellet skjedde under overføring av dieselolje til dagtank for hjelpemotor ombord på MV Transporter da skipet lå til kai på Øra, og skyldtes en feil på overløpsutstyret. Hendelsen ble oppdaget av personell på terminalen hvor skipet ble varslet omgående.

Uhellet ble rapportert til Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA), som umiddelbart iverksatte tiltak for å begrense omfanget av utslippet. Borg Havn ser alvorlig på hendelsen og har bedt om tilbakemelding på rutiner som sikrer at slike hendelser ikke skjer igjen.

Utslippet luktet og var godt synlig på overflaten. Ved utslipp av diesel er faren for forurensning på land mye mindre. Diesel er flyktig og tyntflytende. Den synlige mengde på overflaten løser seg opp, og blir forholdsvis raskt borte.

 

Andre aktuelle saker: