Arbeiderpartiet i Østfold

juni 23, 2016

Havnesamarbeid Utover Landegrenser 1

Inger Christin Torp hadde med seg partikolleger fra Østfold og Stortingsrepresentantene Kjell-Idar Juvik og og Magne Rommetveit fra Arbeiderpartiet i Transport- og kommunikasjonskomiteen for et besøk i Borg Havn 21. juni. Det var satt av tid til både Orientering fra havna, og innspill og dialog om pågående revisjon av regjeringens transportpolitikk i Nasjonal transportplan 2018-2030. Møtet ble ledet av havneselskapets egen styreleder, og partileder for Ap i Fredrikstad, Siri Martinsen.

Foruten vår egen administrasjon så var også Fredrikstad Næringsforening representert med daglig leder Kjell Arne Græsdal og leder av Infrastrukturgruppen Georg Bjørnson, begge aktiv med i diskusjonen. Næringsforeningen støtter helhjertet opp om havnas store betydning og behov, men særlig stort engasjement ble det rundt belønningsmidler og bypakke som er avgjørende for næringslivets transportbehov i Fredrikstad og Sarpsborg.

Havna setter som alltid stor pris på å få delta i innspill og debatt om framtidens transportløsninger i Østfold og Nedre Glomma. Vi trenger forståelse for viktigheten av gode samferdselsforbindelser fra både sjø, land og luft, og da er vår utfordring å bringe fra de beste planer og prioriteringer, og ha evne til å gjennomføre dem.

Andre aktuelle saker: