AS Batteriretur etablerer seg på Øra

november 3, 2016

AS Batteriretur Etablerer Seg På Øra 1

Borg Havn IKS og AS Batteriretur har inngått en leieavtale som omfatter tre nye bygg, på til sammen 3 500 kvadratmeter på Øra. De tre byggene er lager og kontorbygg. Totalt tomteareal er ca 10 000 kvadratmeter som også omfatter utvendig lagerplass. AS Batteriretur har ansvar for innsamling og gjenvinning på nasjonalt nivå.

Byggene skal stå ferdig om et drøyt år slik at det blir full virksomhet fra 1. januar 2018. En av grunnene til at Batteriretur har valgt denne lokaliseringen er den korte veien for utskiping av batterier som skal gjenvinnes i utlandet.

Det er et betydelig miljø av andre bedrifter i Borg Havn som driver med gjenvinning. Vi er veldig fornøyd med dialogen med Borg Havn som bidrar til å realisere våre visjoner, sier daglig leder i AS Batteriretur, Fredrik Andresen. Han viser til at Batteriretur i dag har kontor i Sarpsborg og lager i Halden, og at samlokaliseringen i Fredrikstad vil lette driften. Samtidig spares miljøet for flere hundre transporter med lastebil.

Batteriretur inngår nå avtale med Borg Havn fordi selskapet

Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, understreker at Øra ønsker å være en ”grønn” havn. Vår erfaring er at grønne løsninger gir god totaløkonomi. Vi har fokus på miljøvennlig logistikk og dette er avgjørende for at vår bransje skal gjøre sitt for nødvendig reduksjon i utslippene av klimagasser. Batteriretur passer perfekt inn i Øra-klyngen med flere gjenvinnings-bedrifter, sier Lundestad.

Litt om AS Batteriretur

* Batteriretur er et returselskap for alle kategorier batterier.

* Selskapet ble initiert av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.

* Batteriretur er eksperter på innsamling og gjenvinning av  batterier.

* Batteriretur gjenvinner alle innsamlede blybatterier

                                           * Ingen land har høyere innsamling av blybatterier per innbygger.

* Batteriretur er et ideelt selskap, som betyr at midlene forblir i selskapet og brukes til utvikling og forskning med miljøet i fokus.

* Batterireturs hovedkontor er i Sarpsborg, med avdelinger i Halden, Horten og Sandefjord

 

Kontaktinfo:

AS Batterietur: Daglig leder Fredrik Andresen, 900 52 696

Andre aktuelle saker: