Borg Havn får ENOVA-støtte til fremtidens «Energipakke»

juli 11, 2018

Borg Havn Får ENOVA Støtte Til Fremtidens «Energipakke» 1

Borg Havn ønsker å være bevisst sitt energibruk, og vil også motivere sine leietakere til å ta del i den bærekraftige utviklingen på havnen. Borg Havn har nå fått innvilget 3,5 MNOK i støtte fra ENOVA under ENOVA støtteprogrammet «Introduksjon av ny teknologi for bygg og områder». Støtten skal brukes til utvikling av et energikonsept der Solenergi utnyttes til varme og strømproduksjon, og brukte elbilbatterier benyttes for lagring av strøm på tider av døgnet der området har lavt energiforbruk. Styring av energiproduksjon, enrgiforbruk og energilager skal skje med en automatisert løsning som kan predikere produksjon og forbruk og optimalisere energibruken. Prosjektet skal også utvikle en effektivitetsrapport som kan vises til forbruker og driftspersonell for å øke bevissthet rundt egen energiforsyning og forbruk. Videre vil prosjektet utvikle verktøy for livssyklusanalyse som vil vise hvilke miljømessig fotavtrykk energisystemet har gjennom hele levetiden for anlegget. Tilrettelegge løsning for økonomisk avregning for energiforbruk fra lokalprodusert grønn energi og for utveksling av energi med omkringliggende eiendommer vil også være en del av konseptet.

Realisering av løsningen skal skje på området der Batteriretur AS er leietaker, og dermed er denne bedriften en svært viktig samarbeidspartner. Videre vil eSmart Systems, Pixii, Østfoldforskning/ LCA.no, Smart Energi og Smart Innovation Norway delta aktivt i prosjektet.

Andre aktuelle saker: