Detaljreguleringsplan for Bølingshavn – Borg Havn’s uttalelse

januar 9, 2018

Detaljreguleringsplan For Bølingshavn Borg Havn’s Uttalelse 1

Borg Havn er i godt driv med å gjøre oss kjent med oppgaver og utfordringer som følger med Hvaler havneforvaltning som del av Borg Havn. En av de pågående prosjekt er i lokalsamfunnet Bølingshavn på Kirkøy, hvor det er ønske om opprusting av sentrumsområdet med både klarere arealbruk på land, flere båtplasser og ryddigere farvannsbruk. Borg Havn ser noen utfordringer med det private reguleringsplanforslaget og har avgitt uttalelse i saken.

I likhet med mange små lokalhavner rundt øyene i Hvaler, er det er potensiale for å skape flere gode og etterspurte båtplasser i ordnede bryggeanlegg for både bofaste, hytteeiere og besøkende. Men det krever gjerne at det er en grunneier eller myndighet som tar initiativ og har rammebetingelser for å kunne gjøre noe. Borg Havn ser mulighet for å fremskynde utbygging av nye båtplasser her, men det krever godkjent reguleringsplan. Våre planer vil omfatte opprusting av kommunens areal på land, ny fast brygge langs sjøen med en større flytebrygge for minimum 20 båtplasser. Hvordan dette skal utformes, og hvor stort bryggeanlegg som kan etableres må tas i en planprosess, men Borg Havn foreslår her å ta ut dette området som en egen reguleringsplan i den hensikt å starte utbygging allerede denne sesongen.

Borg Havns uttalelse til planforslaget kan du lese i vedlegget til saken her, med høringsbrev og plankartet som fulgte høringen.

 

Andre aktuelle saker: