E6 stenges natt til lørdag 7. august

august 6, 2021

Midlertidig Rundkjoring Pa Vestsiden Av E6 Arum Bru

Natt til lørdag 7. august blir E6 i Fredrikstad stengt igjen for å legge om til nytt kjøremønster og åpne ny rampe mot sør.

– Fredag 6. august kl 2200 til lørdag morgen kl 0530 må vi stenge E6 helt igjen. Da skal vi legge om trafikken og åpne den nye midlertidige rampa fra rv. 22 mot sør. Også rampe mot nord bli ny og utvidet over E6 mot sør, sier teknisk byggeleder i Statens vegvesen Thormod Aasgaard.

Trafikken blir lagt om med to kjørefelt mot nord og et kjørefelt mot sør.


Redusert kapasitet fremt til våren 2022

Statens vegvesen bygger ny Årum bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Et av målene er å sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer på E6.

– Vi må legge om veien for å starte arbeidet med brudekket på den nye brua. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022, sier Thormod Aasgaard.

 

– Brudekket skal bygges i to etapper. Vi må stenge to felt i anleggsperioden og flytte all trafikken over på en side, mens vi jobber på den andre siden. Så må vi tilsvarende legge all trafikken over på den andre siden for å jobbe videre. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6, sier Aasgaard.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Teknisk byggeleder, Thormod Aasgaard, thormod.aasgaard@vegvesen.no, mobil 954 70 730

 

Stenger E6 på Årum natt til lørdag | Statens vegvesen

Andre aktuelle saker: