En senior over i pensjonistenes rekke

november 1, 2017

En Senior Over I Pensjonistenes Rekke 1

Verksmester Finn Johansen har vært en av de mer trofaste medarbeiderne i Borg Havn. Etter mer enn 31 år hos oss har han valgt å gå over i pensjonistenes rekke med AFP.

Finn har hatt en sentral posisjon hos oss i mange år, fra ansettelsen i daværende Fredrikstad havnevesen til dagens interkommunale havn for Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Som mekanikere flest har Finn hatt en finger med i det meste at driften ute på våre terminaler, og særlig det å holde kraner i drift har vært sentralt. Fra å vedlikeholde de gamle kranene som Fredrikstad havnevesen hadde til dagens mer moderne kraner har endret seg mye de siste 30 årene. Men stabilitet og høy fagkompetanse har bidratt til det høye nivået havna har på sine tjenester.

Vi ønsker Finn og hans familie lykke til videre.

Andre aktuelle saker: