Fiskebrygge i Øra Naturreservat

juli 20, 2020

IMG 5539

Øra Naturreservatet ble opprettet 28. september 1979, og var med det 40 år i fjor. I forberedelse av denne viktige begivenheten ble det opprettet en arbeidsgruppe som  skulle vurdere tiltak  for å forsterke attraktiviteten og verdien av reservatet. 

Ett av tiltakene som ble besluttet, var at Borg Havn skulle bygge en fiskebrygge i Ørakanalen mot Glomma. Vi gjemmer oss bak ordtaket «Rome wasn’t built in a day» og kan med stolthet nå åpne denne flotte bryggen. Selvsagt i tremateriale som seg hør og bør i et reservat. Og litt stål, da det må en sikker trapp til for å komme ned til vannet. Trappen er for å ta opp fangst som villig måtte bite, ikke for anløpende båter. Fortøyning av båter her er ikke tillatt.

Litt om prosjektet og forankringen dette har i «Øra Naturreservat 40 år» kan du lese om på Osloregionen sin nettsiden. Det var planer om mer koordinerte tiltak og feiring i 2020, men korona-situasjonen har satt mange planer tilside. Flere tiltak og feiring vil ventelig komme når samfunnet er noe mer i normalt gjenge.

Øra Naturreservat kan du besøke med adkomst fra Habornveien og ned mot fugletårnet som er her nede. Ettersom Borg Havn har en terminal på Øra som er omfattet av strenge nasjonale- og internasjonale sikkerhetsregler – såkalt ISPS regler med mye inngjerding – så må den som vil til bryggen gå langs den tilrettelagte gang- og sykkelveien fra Gansrødbukta og langs Ørakanalen ut til bryggen. Her er det tilrettelagt en hyggelig sti som gir godt utsyn mot naturreservatet og livet som er her på sommeren.

Bryggen er åpen for alle besøkende. Her er det mulig å sette seg ned og skue mot elva og reservatet i sør, eller som navnet på brygge tilsier, ha med fiskestang og prøve fiskelykken. Husk bare å ta hensyn til dine omgivelser når du fisker, samt følge regler om fiske som du kan lese mer om på hjemmesiden til Norsk Friluftsliv her. Området er kjent for et stort antall fiskearter så det bør være mulig å kombinere en fint tur ute på Øra med litt «matauk».

Byggearbeidet er forestått av en lokal entreprenør, Betong & Tre AS.

Andre aktuelle saker: