Borg Havn har lagt om forvaltning av kaier og båtplasser til et nettbasert verktøy som heter Havneweb. Nedenstående informasjon er derfor utdatert i forhold til priser og betingelser. Tidligere kunder vil motta egen informasjon om hvordan vi gjennomfører denne overgangen.

Nærings- og fiskehavner

Borg Havn IKS har ansvaret for utvikling, forvaltning, vedlikehold og drift av av følgende nærings- og fiskehavner på Hvaler.

Nedenfor finnes en kort oversikt over beliggenhet og hvordan kai- og båtplassene er organisert. Ved behov for fast kaiplass ved våre havner har vi lagt ut søknadskjema og prisoversikt på egen side, Utleie kai- og båtplasser. Selv om det kan være lange ventelister anbefaler vi at man registrerer sin søknad for å komme i dialog og være orientert om hva som skjer.

Skjærhalden

Skjærhalden har siden 1882 vært det viktigste knutepunktet for rutegående sjøtrafikk på Hvaler. Fergeselskapet Hollungen AS frakter i dag passasjerer, biler og gods mellom de østre øyer etter faste tider, se rutetabell. Havna har utviklet seg til å bli et attraktivt anløpssted og liggekai for offentlig virksomhet, maritime næringsaktører og fritidsbåter. På Skjærhalden finner vi Fjordfisk Fiskemottak og Norges minste ISPS-Terminal som kan ta imot fartøy sertifisert for internasjonal fart. Borg Havn IKS forvalter i hovedsak næringsaktørene på Skjærhalden. Faste plasser for fritidsbåter administreres av Skjærhalden Båtforening, mens gjestehavna driftes av Skjærhalden Gjestehavn.

Utgårdskilen

Utgårdskilen er Hvalers største fiskehavn med kapasitet på over 25 middels store fiskefartøy. De fleste av fiskefartøyene har fast kaiplass, men det er også kapasitet til fartøy for kortere landligge i forbindelse med levering av fangst til Fjordfisk Fiskemottak, mindre reparasjoner eller utrustning av fiskefartøy. I Utgårdskilen finner vi også Egersund Trål som tilbyr nyproduksjon, reparasjon og generell service til reketrålflåten. Hvis det er behov for utrustningskai utover daglig kapasitet ved Tråleverkstedet, se priser og bestillingsskjema nedenfor.

Prisliste utrustningskai:

Ved leie under 28 døgn inngår strøm og vann som del av dagsatsen, utover dette må det etableres egen avtale. Samtlige priser er oppgitt eks. mva. Faktura inkl. mva oversendes via oppgitt e-postadresse i bestillingsskjemaet.

Antall døgnPris pr/lengdemeter/pr/døgnAntall døgnPris pr/lengdemeter/pr/døgn
1 døgnKr. 25,-6 døgnKr. 15,-
2 døgnKr. 23,-7-14 døgnKr. 13,-
3 døgnKr. 21,-15-21 døgnKr. 13,-
4 døgnKr. 19.-21-28 døgnKr. 11,-
5 døgnKr. 17,-28 + døgnKr. 11,-

Bestillingsskjema utrustningskai:

    Papperhavn

    Papperhavn er en gammel fiskehavn på nordsiden av Vesterøy. Havna kan deles inn i indre og en ytre havn – ytre havn har primært vært i bruk av fiskere gjennom flere generasjoner, mens indre havn har etterhvert blitt et flott sted for lokale fiskere, fritidsbåter og jolleplasser for de som er avhengig av sjøveien for å komme til sine landsteder. Borg Havn IKS forvalter selve kaianlegget, øvrig areal i havna tilhører lokal grunneier.

    Vikerhavn

    Vikerhavn er en gammel fiskehavn som ligger på Asmaløys sydvestlige hjørne, ytterst mot Ytre Oslofjord ved innseilingen til Fredrikstad. Fiskehavnen er beskyttet av en kraftig molo, mens innenfor moloen er det både gjestehavn og plasser til fritidsbåter. Helt innerst i havna ligger allmennkaia som kan benyttes i forbindelse med av- og påstigning.