Havna og havneoperatør er miljøsertifisert – tar miljøkrav og grønn omstilling på alvor

mars 9, 2022

5

Bilde: En fornøyd ordfører i Fredrikstad delte ut sertifikatet som synlig bevis på Miljøfyrtårnserifiseringen. Fra venstre: Havnedirektør Tore Lundestad, miljøsjef Charlotte Iversen, ordfører Siri Martinsen og Per Olav Andersen fra Andersen & Mørck.

En viktig milepæl er nådd. Både Borg Havn IKS og havneoperatøren Andersen & Mørck er stolte av å kunne påberope oss tittelen som Miljøfyrtårn.

Havna er et viktig knutepunkt i logistikkjeden og et bindeledd mellom sjø- og landtransport. Gjennom sertifisering viser vi at det jobbes systematisk for å bidra til bærekraftig og miljøvennlig utvikling av havna. Hver eneste dag jobber vi for bedre miljø og klima og sikrer god kontroll på våre miljøaspekt.

Som godkjente Miljøfyrtårnbedrifter skal vi fortsette å jobbe med grønnere innkjøp, lavere energibruk, smartere transport, mindre avfall og bedre arbeidsmiljø. Vi skal også jobbe mot kunder, leverandører, leietakere og andre samarbeidspartnere – og bidrar til å inspirerer og trekke flere i grønn retning.

– Vi er glade og stolte for å bidra til at bransjen beveger seg i en mer miljøvennlig retning og setter bærekraft på agendaen, sier Jostein Sagen Andersen, leder strategi og konsernutvikling hos Andersen & Mørck. Andersen har vært ansvarlig for implementeringen av Miljøfyrtårn hos havneoperatøren.

 

Jobbet med miljøtiltak i lang tid

Borg Havn har over lengre tid jobbet aktivt for å redusere påvirkningen for klima og miljø, og være i forkant av utvikling av nye energiløsninger i havneområdet. Blant annet er det bygd ut solenergianlegg som ivaretar mål om fornybar energi.

– Å bli et Miljøfyrtårn er en viktig del av vår miljø- og bærekraftstrategi. Det har gitt oss et systematisk verktøy for oversikt, sette mål og måle utviklingen av igangsatte klima og miljøtiltak, forteller Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn. I tillegg har det bidratt til å styrke det lovpålagte HMS-arbeidet vårt, sier hun. Som miljøsertifisert har vi et synlig bevis for at vi aktivt tar miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling.

– Å bli et Miljøfyrtårn er en viktig del av vår miljø- og bærekraftstrategi.
Charlotte Iversen, Miljøsjef Borg Havn

 

Hva er miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dette innebærer at det må jobbes systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Kravene som innfris er bransjetilpasset og disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirkes ytre miljø.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Over 6000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Du kan lese mer om miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Andre aktuelle saker: