Havnesamarbeid utover landegrenser

desember 17, 2017

Havnesamarbeid Utover Landegrenser 1

Borg Havn har fått et utvidet rutenett av linjeskip, som gir grunnlag for å jobbe videre med økt næringssamarbeid. Flere destinasjoner tilsier muligheter for ytterligere overføring av gods fra vei til sjø, og selvfølgelig for å styrke Østfold som næringsregion. Besøk i Zeebrugge Havn var et markedsmøte for å se på mulige samarbeidsprosjekter.

Borg Havn og den største operatøren i havna, Andersen & Mørch besøkte Port Of Zeebrugge den 6 desember for å se på mulige samarbeidsprosjekter mellom Borg havn og Port of Zeebrugge. Zeebrugge ligger nær byen Brugge i Belgia, og er en stor og allsidig gods- og passasjerhavn for containere, bulk, bilimport og ferjetrafikk.Havna har meget god infrastruktur og har gode intermodale koblinger til jernbane med forbindelse til mange destinasjoner i Europa i tillegg til Kina. I Port of Zeebrugge er FSA (Port of Singapore Authority) en av de store terminalaktørene i havna. PSA har 41 terminaler i 16 land og er en av de største terminaloperatørene i verden.

I møtene ble det sett på flere mulige prosjekter og representanter for Port of Zeebrugge og PSA vil komme til Borg Havn til våren, der vi tar sikte på å arrangere et seminar med representanter fra næringslivet.

På bildet: Pepijn De Vreese (Sales Manager Port of Zeebrugge), Emmanuel Van Damme (Chief Commercial Officer Port of Zeebrugge), Tore Lundestad (Borg Havn), Theo Milliau (Head of Multipurpose Operations, PSA (Port of Singapore Authority), Bjørn Waglen (Salg og forretningsansvarlig hos Anders & Mørck) og Evelyne Duthieuw (Commercial Manager PSA (Port of Singapore Authority).

Andre aktuelle saker: