Inngår beredskapsavtale med Forsvaret

februar 27, 2022

Beredskapsavtale 5 Torbjørn Kjosvold Forsvaret

Saken er oppdatert 1. mars 2022

Forsvaret og Borg Havn IKS har inngått en rammeavtale om status som nasjonal beredskapshavn for tilgang til havn og havnetjenester. Avtalen ble signert tirsdag 1. mars 2022.

Bilde: Signering av beredskapsavtale mellom Forsvaret og Borg Havn IKS. Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) generalmajor Lars Christian Aamodt og havnedirektør Tore Lundestad under seremonien. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

For begge parter gir en slik avtale forutsigbarhet. Borg Havn vil med denne avtalen fortsatt jobbe langsiktig for å sikre at havna har tilstrekkelig med arealer og riktig utstyr for å betjene både sivile behov og samtidig sikre at Forsvaret får løst sitt samfunnsoppdrag knyttet til behov for havnetjenester i alle beredskapssituasjoner.

– For oss er det viktig å ha tilgang til infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre store, tunge logistikkoperasjoner for å understøtte militære aktiviteter og operasjoner både i fred, krise og i krig, sier sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) generalmajor Lars Christian Aamodt. Havner er viktige for å transportere varer, og ikke minst ha robust nasjonal evne til å ta imot alliert støtte og hjelp.

Generalmajor Aamodt forteller videre at Forsvaret bygger ustrakt nettverk med sivile. Denne avtalen har vært forberedt i lengre tid, men formaliseringen har vært utsatt på grunn av pandemien.

– Forsvaret bygger beredskap der de kan, sier sjef FLO. Verden er ikke lenger som før. Uroen vi opplever nå er en viktig påminnelse om at det å bygge beredskap det er viktig og det er tidløst.

 

Sjef FLO generalmajor Lars Christian Aamodt, Ordfører i Fredrikstad kommune Siri Martinsen og havnedirektør i Borg Havn Tore Lundestad. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

 

Strategisk plassering i Oslofjorden

Havner er en viktig del av transportsystemet, og Borg Havn og Forsvaret har i mange år hatt et nært og godt samarbeid. Havna i Nedre Glomma har en strategisk plassering i Oslofjorden som gjør den attraktiv for Forsvarets operative evne. For havnetjenester har Narvik Havn KF tilsvarende avtale som den som nå inngås med Borg Havn IKS.

 – Borg Havn ligger på et veldig gunstig sted for oss, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, og er en av flere viktige plasser hvor vi prøver å inngå samarbeid for å styrke evnen til logistikk.

 

Havnedirektør Tore Lundestad er glad for samarbeidet som nå er inngått for å bygge beredskap, og tillitten som ligger til grunn for inngåelse av avtalen.

– Borg Havn vil fortsette å jobbe tett med våre eiere og alle aktører på havna for at vi i framtiden skal være en attraktiv og god havn som er et konkurransekraftig alternativ til andre transportformer og som dekker samfunnskritiske funksjoner i fred, krise, konflikt og krig, sier Lundestad. Borg Havn vil delta aktivt i planlegging og gjennomføring av øvelser og nødvendige operasjoner med Forsvaret og dere alliansepartner, og innpasse dette mest mulig forutsigbart i den ordinære driften i årene framover.

Signeringen av beredskapsavtalen skjer i forbindelse med mottak og aktivitet på Borg Havn i forbindelse med Forsvarets vinterøvelse Cold Response 2022 (CR22)

Se innslag fra signeringen på NRK Distrikssnyheter Oslo og Viken her.

Andre aktuelle saker: