Innovasjon Norge besiktiger trelager

oktober 28, 2016

Innovasjon Norge Besiktiger Trelager 1

Lager 12 – Nytt hovedlager i heltre Nor Lines er i bra utbyggingstempo. Innovasjon Norge var aktiv med i utviklingsfasen, både i tidlig idefase, arbeidsmøter og etterhvert med et økonomisk bidrag på prosjekteringssiden. tirsdag denne uken var det tid for et besøk i en hektisk utbyggingsfase, for å se at bygget tar form.

Olav Moe fra Innovasjon Norge, for mange Østfoldinger også kjent fra en viktig posisjon som leder av Leder for samferdsels-, miljø- og klimakomiteen i Østfold, kom på et hyggelig besøk for å se på bygging, høre på tilblivelse og erfaringer så langt i planlegging og utførelse. Med på møtet og omvisningen var Bjørn Lier fra Trebruk AS (høyre i bildet) og Byggeleder Vidar Spydevold (til venstre) fra entreprenør Ove Skår.

Andre aktuelle saker: