Knut Sørensen ansatt i en prosjektstilling i Borg Havn

november 1, 2017

Knut Sørensen Ansatt I En Prosjektstilling I Borg Havn 1

En prosjektstilling på Isegran er et samarbeid med Fredrikstad kommune for å ivareta felles oppgaver underlagt de ulike virksomheter. Knut  Sørensen har lang erfaring og kunnskap om miljøet på Isegran, kjenner folket, bygningsmasse og aktiviteter som er blitt en del av områdets identitet.

Isegran representerer noe av grunnstammen i Fredrikstad bys kulturarv, her er det lang kulturhistorie og stor aktivitet knyttet til maritimt miljø, museum og rekreasjon. Det å  ivareta og videreføre en slik kulturarv krever sitt, med ny og gammel infrastruktur som trenger ettersyn og vedlikehold legger stort ansvar på de ulike etater og selskap. Knut skal jobbe med et bredt spekter at praktiske oppgaver, fra å ivareta bygningsmasse, maritim infrastruktur med kaier og sjønære områder, til arrangement som tidvis gjennomføres på Isegran.

Prosjektstillingen er i omfang et 70% årsverk som deles med Kulturetaten og teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Andre aktuelle saker: