Miljødirektoratet gjestet havna

september 8, 2022

IMG 9026

På bilde: Gruppa fra Miljødirektoratet foran administrasjonsbygget til Borg Havn. Dagens havneguide, Pål E. Johnsen, til venstre i bilde sammen med Benedikte Bekkevold Hansen fra NCCE.

Tirsdag denne uka hadde vi hyggelig besøk av Miljødirektoratet. Avdeling for miljøgifter og tilsyn hadde lagt et to-dagers avdelingsseminar til Fredrikstad. Bedriftsbesøk var en del av programmet. Hensikten var å bli bedre kjent med industrien og aktørene på Øra industriområde. Å lære mer om bedriftenes daglige virke.

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn, var gruppas havneguide. Han fortalte om havna som knutepunkt på Øra og om Borg Havns rolle som tilrettelegger for industri og næringsliv. De fikk også høre om omstillingsarbeidet som skjer i havna for utslippsfri transport og utvikling av nye energiløsninger i havneområdet med blant annet: egenprodusert solenergi, energilagring i batteribanker, solfangere, termisk varme og om arbeid med nye energibærere som hydrogen.

– Det er positivt med en tett dialog med myndighetene som setter rammene for mye av det vi driver med, og som forvalter lover og regler som vi må forholde oss til i daglig drift, sier Johnsen. At gruppa fra miljødirektoratet viser interesse og ønsker å lære mer om oss i havna, syns han en fint.

 

 

 

Andre aktuelle saker: