Miljøsanering og bygging av nytt havnelager på Øra

november 3, 2022

Havnelager 2 3

Arbeid med å fjerne det gamle Havnelager 2 for å gi plass til en ny lagerhall kainært på Øra hadde oppstart denne uka. Bygget som nå skal rives er et eldre lagerbygg på cirka 2 000 m2, bygd i 1968.

AF Decom har fått jobben med å miljøsanere havnelageret. Arbeidet vil pågå de neste fire-fem ukene. Saneringsarbeidet vil hovedsakelig forgå på dagtid, men det vil også kunne være aktivitet på kveldstid, fram til klokka 19. Her vil det måtte kunne påregnes noe støy.

Det gamle havnelageret skal erstattes av en ny dukhall på 3 125 m2. Dukhallen leveres av OB. Wiik. Arbeid med nybygget vil påbegynnes rundt årsskifte, og skal ferdigstilles i begynnelsen av februar neste år. Nor Lines AS har vært leietager i det gamle Havnelager 2, og vil også være leietaker i nybygget.

Bilde: Det gamle Havnelager 2 på Øra sett mot syd.

En liten kuriositet verdt å nevne ved dette arbeidet er at det også innbefatter flytting av et sjømerke. Et sjømerke er et fast eller flytende merke laget for å hjelpe båter og skip å navigere langs en skipsled. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart.

Sjømerke «Vaterland nord», som tidligere har stått på en stolpe i det sydvestre hjørne av det gamle havnelageret, er nå blitt flyttet til nabobygget. Flytting av sjømerket er utført i nært samarbeid med nautikerne i Kystverket, og sikrer en fortsatt trygg seilas opp og ned Glomma.

Bilde: Teknisk sjef Pål E. Johnsen (til venstre) og havneinspektør Bernt Tore Seglem Svanes (til høyre) foran Havnelager 2. Masten i bakgrunn til venstre er sjømerket » Vaterland nord» på sin nye plassering.

Andre aktuelle saker: