Greencarrier – ny aktør i havna

februar 1, 2021

Lager 8

Greencarrier etablerer seg med virksomhet på Øra i Fredrikstad fra 1. februar. Selskapet tilbyr bærekraftige logistikkløsninger i en rekke havner og har kontorer i flere land. 

Greencarrier ønsker å ha tilstedeværelse ved alle havnene rundt Oslofjorden. Kenneth Mathisen, terminalsjef i Borg Havn IKS er godt fornøyd med avtalen som er inngått.

–  Dette bidrar med ny sjørelatert containerlast over Øra-terminalen via lager på Øra, med transportløsninger ut til hele landet, forteller Mathisen. Her kan vi tilby gode og kostnadseffektive logistikk- og forsyningskjedeløsninger. Terminalsjefen er også glad for at Greencarrier er en aktør som deler fokuset på miljø og bærekraft.

Greencarrier flytter inn i Lager 8 på Øra hvor de har 2 500 m2 lager til disposisjon, inkludert kontorplass. De syv første containerne kom inn over Borg Havn allerede i helgen.

Greencarrier er en aktør som deler vårt fokus på miljø og bærekraft
– Kenneth Mathisen, terminalsjef i Borg Havn IKS

Vi ønsker Greencarrier velkommen til Borg Havn og ser fram til et fruktbart samarbeid, sier Mathisen.

 

Andre aktuelle saker: