Nye navigasjonsmerker i Løperen

oktober 15, 2018

Overrettmerker

Kystverket fortsetter godt arbeid med å merke innseilingen til Borg Havn. Det er etablert overrettmerker to steder i Hovedleden.

En konflikt med grunneier om å etablere navigasjonsmerke i Løperen er nå løst, og det har altså resultert i to nymerkinger med overrett på henholdsvis Skålholmen og Russebukta i Løperen.

Se mer om nye overrettmerker i Løperen på Kystverkets nettsider

http://www.kystverket.no/Nyheter/2018/oktober/overettmerkene-pa-plass-i-loperen/

Andre aktuelle saker: