Klimapartnere Østfold (18.06.2019)

Borg Havn deltar i det nyoppstartede nettverket Klimapartnerne Østfold. Klimapartnere er et regionalt nettverk for å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Nettverket har som visjon at regionen lykkes med grønn omstilling for å nå 1,5 °C-målet.

-Dette vil støtte oss i arbeidet med å møte klimautfordringene og overgangen til lavutslippssamfunnet, sier havnedirektør Tore Lundestad. – Klimapartnere vil være en nyttig arena for samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker og gleder oss til videre samarbeid med alle de andre aktørene i nettverket.

Dette er det 15 første partnerne i Klimapartnere Østfold:

 1. Batteriretur AS
 2. Becour AS
 3. Borg Havn IKS
 4. EV Østfold AS
 5. Fredrikstad kommune
 6. Inspiria
 7. Klima Østfold
 8. Kronos Titan AS
 9. Multiconsult AS
 10. Naturvernforbundet
 11. Norengros Medipartner AS
 12. Smart Energi AS
 13. Østfold Energi AS
 14. Østfoldforskning AS
 15. Østfold fylkeskommune

Det settes noen krav for å bli en Klimapartner:

I dag finnes Klimapartnere i Agder, Vestland, Troms, Rogaland, Trøndelag, Østfold og Nordland, i tillegg er mange flere regioner under etablering. Les mer på https://www.klimapartnere.no

Andre aktuelle saker: