Planlegger du påsken i båt eller bobil? Gjestehavna på Værste innfører restriksjoner.

mars 25, 2020

DCIM100MEDIADJI 0023.JPG

Båt- og bobilsesongen starter tradisjonelt opp rundt påsketider. Borg Havn har mottatt flere henvendelser om bruk av gjestehavna på Kråkerøy i den spesielle og krevende situasjonen vi er i.

Borg Havn drifter gjestehavna for bobiler og fritidsbåter på Værste i Fredrikstad, et attraktivt tilbud som jevnt over har høyt belegg. Anlegget er åpent hele året, men med redusert servicegrad utenfor sesongen. På bakgrunn av myndighetenes råd innføres det fra den 25. mars tiltak i gjestehavna for å bidra til minst mulig spredning av koronavirus.

Tilbudet for bobiler stenges så lenge myndighetene opprettholder forbud mot å benytte fritidseiendommer i andre enn egen hjemkommune. Foreløpig blir tilbudet stengt fram til og med 13. april, med mulighet for forlengelse.

Serviceanlegget med toaletter, dusj og vaskemuligheter stenges. Det er vanskelig å sikre tilfredsstillende hygienekrav i et slikt anlegg i den situasjonen vi er inne i. Merk at det gjøres unntak for et mindre antall båter som ligger fast i havna med avtale om langtidsleie, hvor båten er fast bolig. Disse får utdelt egen adgangskode til anlegget og får egen avtale om renhold.

Fritidsbåthavna er på gitte betingelse fortsatt åpen for bruk og overnatting. Bruken begrenses til ikke å benytte flytebryggen for annet enn korte av- og påstigninger. Fortøyning gjøres på de faste bryggene på hver side. Det skal ikke legges båter utenpå hverandre. Båter skal ligge med en avstand på minst 2 meter mellom hverandre.

Vi oppfordrer de som bruker båten som hytte, om å forholde seg til forbudet som er gitt hytteeiere om å ikke å oppholde seg i en annen kommune enn den man har fast bosted i.

-Borg Havn har tillitt til at gjester respekterer våre driftsbetingelser og følger generelle råd for å hindre smittespredning, sier havnedirektør Tore Lundestad. Det er også viktig at fritidsbåtbrukere ikke risikerer å havne i en situasjon hvor de kan komme til å belaste nødetater og redningstjenester unødig eller utsette disse for smittefare, sier han.

-Vi må alle bidra til at denne krevende perioden bli kortest mulig, slik at vi snart kan feriere som normalt igjen langs vår vakre kyst med båt og bobil!

Andre aktuelle saker: