Rekord i antall bobiler i bobilhavna i Fredrikstad

juli 13, 2017

Rekord I Antall Bobiler I Bobilhavna I Fredrikstad 1

Bobiloppstillingen, som er den landbaserte tilknytningen til gjestehavna for fritidsfartøy ved Værste har lenge vært mer attraktiv enn båthavna. Og vi vet det av jungeltelegrafen i dette miljøet rangerer bobilhavna her høyt, med god beliggenhet og bra tilrettelegging. Det er stor rift om plassene, og med bare 10 oppmerkede parkeringer fylles de raskt opp hver ettermiddag. Borg Havn har tatt konsekvensen av stor etterspørsel ved å få utvidet kapasitet for bobiler på et egnet areal i nærheten. Dagen etter var dette arealet tilnærmet fylt opp.

Vi noterer med dette ny rekord med totalt 33 gjestende bobiler i havna.

Området er i denne omgang enkelt tilrettelagt med grusing og avretting, samt tilgang på strømposter. Det er samtidig intensjon at deler av bobilhavna skal kunne være tilgjengelig hele året, noe vi har fått forespørsel om. En stor gruppe bobil eiere er mobile hele året, med turer til fjells og vanns og det er vår intensjon at vi skal kunne tilby etterspurte plasser også i lavsesong. Det kan kreve litt snøbrøyting og annen tilrettelegging, men det tester vi ut kommende vinter.

Andre aktuelle saker: