Så var båtvrak sesongen igang igjen

mars 7, 2019

IMG 1594[1]

Med en viss ironi i overskriften må vi bare konstatere at det renner på med henvendelser om forlatte fartøy, ulovlig henlagte fartøy på offentlige og private kaier, og fartøy som åpenbart har opplevd sine beste dager som flytende fremkomstmiddel. Dette er en årviss utfordring der vi som havneselskap kanskje mest naturlige blir første mottaker av varsler, frustrasjon og forventede løsning for vrakhåndtering.

I Vikerhavn er første fartøy tatt opp på land etter at den ble holdt flytende med lokal hjelp. Jan Gunnarsen har stilt med egen pumpe og mye tid for å unngå en enda større utfordring med fartøy på sjøbunnen. Til sist måtte vi bestille kranbil da det ikke nyttet å få eier til å ta ansvar, men det kan ventes en faktura i posten.

Vi henstiller til alle å ta større ansvar, og da særlig til de som har et fartøy som helst burde leveres til et mottaksanlegg framfor å selge det til gi-bort-pris og håpe på at «problemet» er løst. Kambo Marina er godkjent mottakssted for mindre fartøy, og det er faktisk mulig å få en liten 1000-lapp fra Miljødirektoratet ved levering framfor dårlig samvittighet og en sint henvendelse fra Borg Havn når «problemet» er blitt noen andres problem.

Andre aktuelle saker: