Avfallshåndtering – mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallsmottakene i Borg Havn er tilrettelagt for selvbetjening. Avfallsplanen beskriver de ulike mottaksløsningene ved de ulike havnene og kaiene som forvaltes av Borg Havn IKS.

Avfallsplanen finner du her.

Skjemaer for melding og leveranser av avfall:

Opplysninger som skal meldes før anløp i Borg Havn

Bestillingsskjema for cruiseskip og orlogsfartøy

Avvik eller behov for forbedring av mottaksordningene i havna kan meldes inn ved bruk av skjema under eller ved å ta kontakt med havneoppsynet på e-post: havneoppsynet@borg-havn.no

Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold