Solenergi skal dekke store deler av kraftbehovet i havna på Øra

februar 3, 2021

IMG 9110 03.02.2021

26. januar undertegnet Borg Havn IKS og Solcellespesialisten kontrakt om bygging av solcelleanlegg på «Lager 14 – Borregaard» på Øra. 

Når en stadig større del av driften elektrifiseres vil energibehovet til Borg Havn øke i tiden fremover. Havna har over lengre tid jobbet aktivt med nye energi- og miljøløsninger i havneområdet. Samtidig som havna har en målsetning om å bli klimanøytrale.

– Med solcelleanlegg vil vi kunne genererer en betydelig mengde av eget kraftbehov inne på havneområdet. På sikt vil det gi oss besparelser både økonomisk og miljømessig, sier Pål Erling Johnsen teknisk sjef i Borg Havn.

 

En fornøyd teknisk sjef i Borg Havn IKS sammen med Solcellespesialistens Ulrik Rør etter kontraktsinngåelse.

 

I utbyggingens første fase vil cirka halvparten av tilgjengelig takareal på de høyeste takflatene benyttes, et areal på 7 400 m2. Solcellene vil dekke 4 400 m2 av disse. Anlegget har en forventet årsproduksjon på 860 000 kWh, noe som utgjør 57 prosent av dagens energiforbruk på Øra-terminalen. Anlegget vil forsyne det interne strømnettet på terminalen og kunne levere strøm til havnekranene, kjøle-/frysecontainere, lager-/driftsbygg, batterianlegg og landstrøm til fartøy.

 

 

Dette er ikke det første solcelleanlegget ved Borg Havn. Allerede i 2019 installerte havna det første solcelleanlegget i samarbeid med leietaker AS Batteriretur i Kortbølgen 15B. Et anlegg med 324 solcellepaneler som dekker et takareal på 1 250 m2. Anlegget produserer rundt 92 000 kWh årlig og har vært en vellykket pilot som vi viderefører i kommende grønne prosjekt, forteller Johnsen. Han mener vi vil se mer og mer av lokal energiproduksjon fremover, basert på løsninger som kombinerer sol og vind i kombinasjon med batterier.

 

 

Arbeidet med utbygging av solceller på hele Borregaardlageret er tenkt gjennomført i tre faser. Den første fasen med utbygging som starter nå har en kostnad på rett i overkant av 5 millioner kroner eks. mva. Byggetiden vil være på åtte uker og arbeidet er planlagt ferdigstilt 1. april i år. Borg Havn har også tilrettelagt for et energi- og sentral driftsovervåkingsanlegg for å ivareta krav til overvåkning og rapportering fra anlegget.

 

Kontaktinfo:

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef Borg Havn IKS

Telefon: 91117181

E-post: paal.johnsen@borg-havn.no

 

Andre aktuelle saker: