Øra sett fra luften (drone)

– Et viktig skritt nærmere ny industrivirksomhet basert på karbonfangst, -bruk og -lagring, sier havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn.

 Karbonfangst og håndtering er et bidrag for å bremse global oppvarming ved å fange karbondioksid (CO2) fra for forbrenning av fossilt og biologisk materiale og lagre det i stedet for å slippe det ut i atmosfæren.

CCS-klynga på Øra er blant pionerene for å etablere ny industri basert på denne teknologien, en industri som har potensiale for å kunne skape mange arbeidsplasser i årene som kommer. Vi er spesielt glade for at så mange viktige samarbeidspartnere er med oss i dette i prosjektet, sier Lundestad.

Borg CO2 har mottatt 4,6 millioner kroner i støtte fra CLIMIT-programmet for å videreutvikle prosjektet «CSS-klyngen på Øra». CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Gassnova. Prosjektet baseres på en forstudie finansiert av CLIMIT og prosjektpartnere. I alt er det 16 partnere blant annet fra prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia.

-CLIMIT er svært gald for den økende interessen for CO2-fangst blant industriselskaper og er glad for å kunne støttet dette spennende industriklynge-initiativet i Østfold, sier Svein Bakken i Gassnova.

Prosjektet eies av Borg CO2, et datterselskap av Borg Havn, men vil gjennomføres i tett samarbeid med partnere gjennom en aktiv styringsgruppe med bistand til prosjektledelse fra Nasjonalt Senter for Sirkulær Økonomi.

Se pressemeldingen her.

Andre aktuelle saker: