Spørreundersøkelse til brukerne av fremtidig ladeinfrastruktur for elbåter i Nedre Glomma-regionen

mai 4, 2022

Gjestehavn2 Beskjært

Er du båteier eller har tilgang til bruk av båt i farvannet i Nedre Glomma? Da ønsker vi å høre fra deg. Vi kartlegger nå infrastrukturbehov for mindre elektriske fartøy gjennom en spørreundersøkelse med svarfrist 10. mai. Undersøkelsen tar 2-3 minutter å gjennomføre. 

Link til undersøkelsen

Om kartleggingen av infrastrukturbehov for elektriske fartøy

Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg. Vi har over lengre tid jobbet aktivt med miljøløsninger for driften vår. Blant annet har vi satt fokus på transport, med overgang til nullutslippskjøretøy og grønn mobilitet. Vi ser en trend og utvikling til større grad av elektrifisering, også på sjøen. For at dette skal bli mulig, må utbyggingen av ladeinfrastruktur ligge i forkant av markedet.

Borg Havn forvalter arealer fra Utgårdskilen i sør til Sarpsborg i nord. Sammen med våre eierkommuner ønsker å påvirke våre innbyggere, besøkende, kunder og samarbeidspartnere ved å arbeide med å redusere utslipp fra havna og dens nærområde. Vi jobber nå med å kartlegge det fremtidige behovet for ladeinfrastruktur for mindre båter og fartøy som fritidsbåter, fiskebåter og andre arbeidsbåter.

Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å hente innsikt og innspill fra brukere og eiere av fritidsbåter i Nedre Glomma.

Alle svarene vil behandles konfidensielt. Dataene som innhentes vil kun brukes som underlag for analyser i prosjektet og resultatene vil presenteres på aggregert nivå i det videre arbeidet. Om du ønsker, kan du huke av for å få tilsendt resultater fra undersøkelsen i etterkant.

Svarfrist for undersøkelsen er 10. mai 2022.

 

På forhånd takk for hjelpen!

Andre aktuelle saker: