Borg Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Morselskapet utgjør sammen med datterselskap og tilknyttede selskap (Borg Havn Eiendom AS/Habornveien 60, Borg CO2 og Borg CO2 Terminal) et konsern.

Selskapets vedtekter er en selskapsavtale som er forankret i de enkelte by- / kommunestyrer. Selskapsavtalen er utarbeidet i tråd med bestemmelser i lov om interkommunale selskap, og sier noe om selskapets formål, styrende organer og rammebetingelser.

Øverste organ i selskapet er representantskapet som består av tre medlemmer – ordførerne i deltakerkommunen med varaordførerne som personlig varamedlemmer. Representantskapet velger styremedlemmer, og det er opprettet en egen valgkomite som innstiller kandidater for representantskapet.

Funksjonstid for representantskapet er fire år og følger kommunevalgperioden. I henhold til Selskapsavtalen avholdes det eiermøte/representantskapsmøte i selskapet minimum to ganger årlig.

 

Representantskapet 2024-2028:

Magnus Arnesen, ordfører Sarpsborg (leder)

Mona Vauger, ordfører Hvaler (nestleder)

Arne Sekkelsten, ordfører Fredrikstad

 

Havnestyret 2022-2024:

Havnestyret 2022-2024 med vararepresentanter. Fra venstre: Harald Rønneberg, Mariann Karlsen, Terje Lyngaas, Kurt Allan Hansen, Trond Delbekk, Tore Lundestad (havnedirektør), Tina Bergstrøm, Jeanette Sælen Nicolaisen (sluttet, ny er Charlotte Iversen), Hilde Vatne Sørlie og Voica Imrik.

 

Havnestyret består av seks medlemmer og en vararepresentant som møter fast. Styret velges for en funksjonstid på to år, med mulighet til ytterligere to perioder (seks år).
Det avholdes cirka seks møter i året.

Navn Posisjon
Trond Delbekk Styreleder
Mariann Karlsen Nestleder
Harald Rønneberg Styremedlem
Tina Bergstrøm Styremedlem
Terje Lyngaas Styremedlem
Charlotte Iversen Styremedlem (ansatt representant)
Kurt Allan Hansen 1. varamedlem (fast møtende)
Hilde Vatne Sørlie 2. varamedlem
Voica Imrik 3. varamedlem
Thomas Rein Vara ansatt representant

 

Borg Borg Havn IKS er eier og deleier i tre datterselskaper. Styresammensetningen er vist under:

 

Borg Havn Eiendom AS

Trond Delbekk (styreleder)

Mariann Karlsen

Terje Lyngaas

 

Borg CO2

Harald Rønneberg (styreleder)

Mariann Karlsen

Sean Martyn

Gianluca Di Federico Mangifesta

Pål Mikkelsen

Jannicke Bjerkås

Patrik Axelsson

 

Borg CO2 Terminal AS

Harald Rønneberg (styreleder)

Mariann Karlsen

Rolf Egil De Flon

Terje Lyngaas