Vedlikeholdsarbeid på Kråkerøybrua og Kjøkøysundbrua fra august

juni 28, 2021

Kråkerbrua

Høsten 2021 skal Viken fylkeskommune foreta vedlikehold på både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru i Fredrikstad. Det medfører noen begrensninger og omkjøringer på veien til Kråkerøy og Hvaler fra midten av august til slutten av oktober i år.

– Både Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru er gamle, og trenger sårt vedlikehold og reparasjoner. Derfor må vi stenge den gamle Kråkerøybrua i perioden 23. august til 22. oktober, og innføre restriksjoner for kjørende på Kjøkøysund bru i perioden 23. august til 29. oktober, sier Vibeke Larsen, Viken fylkeskommune.

Kråkerøybrua:

Kråkerøybrua skal vedlikeholdes og må stenges for trafikk i ni uker, med forbehold om gunstige værforhold. Omkjøring vil bli skiltet via Værstebrua. Fotgjengere og syklister må benytte gangbrua, Værstebrua eller byfergene. Vedlikeholdet omfatter blant annet å skifte ut membran og asfalt, fjerne stålklosser, veie og justere bruklaffene, overflatebehandle fortauene, rekkverksreparasjoner og fugearbeider. Mange av disse arbeidene er væravhengige, og anleggstiden kan derfor bli forlenget.

Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke klaffene på den gamle Kråkerøybrua og Værstebrua bli hevet for båttrafikk i anleggsperioden. Seilingshøyden under den gamle Kråkerøybrua er normalt 9,5 meter, men i anleggsperioden vil den bli redusert til ca. 7 meter fordi det skal bygges stillas under klaffene.

–  Det betyr at det ikke vil være mulig å komme til Fredrikstad båtveien via Gressvik med annet enn småbåter, sier Vibeke Larsen.

Kjøkøysund bru:

Slitasjen på Kjøkøysund bru er synlig. Ny bru kommer, men enn så lenge må den gamle holdes i forsvarlig stand. Ett kjørefelt være stengt fra mandag 23. august til fredag 29. oktober.

– I den 10 uker lange anleggsperioden (med forbehold om gunstige værforhold) skal vi legge nytt, tynt slitelag i høyfast betong og reparere skader. Brua holdes åpen for trafikk opp til 32 tonns vekt, men kun med trafikk i ett felt. Tidligere har lastebiler over 32 tonn kjørt midt på brua for å fordele lasten gunstigere (symmetrisk) på bruas tverrsnitt, men dette vil ikke være mulig når vi må stenge ett og ett felt for å få utført arbeidet, forteller Larsen.

På dagtid vil det være manuell dirigering med følgebil. Dette tiltaket vil minimere ulempene med venting og kødannelse. Når det ikke er arbeid på brua, normalt på kvelds- og nattestid, vil trafikken bli regulert med trafikklys.

Kjør forsiktig!

Andre aktuelle saker: