Europas største resirkuleringsanlegg for elbilbatterier åpnet på Øra

mai 18, 2022

IMG 6789

Mandag denne uka var det høytidelig åpning av Hydrovolt sin nye fabrikk på Øra, med en rekke næringslivsledere og politikere tilstede. Anlegget har kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig, tilsvarende rundt 25 000 elbilbatterier. Den nye fabrikken ligger inne på området til Batteriretur, og det er Borg Havn som eier bygg og tomt.

Næringsminister Jan Christian Vestre var tydelig imponert under åpningen av Hydrovolts anlegg i Fredrikstad.

– Det er utrolig gøy at fabrikken er etablert i Fredrikstad, med sine lange industritradisjoner. Hydrovolt viser vei inn i det grønne skifte. Dette er det vi ønsker oss mer av, storskala resirkulering, sa næringsministeren.

Batterier utgjør en nøkkelrolle i avkarboniseringen og i overgang til fornybar energi. Her legges grunnlaget for en bærekraftig og sirkulær forsyningskjede for batterier i Europa. Peter Qvarfordt, administrerende direktør i Hydrovolt, kunne fortelle at de har mål om å gjenvinne 95 prosent av innholdet i batteriene innen 2025.Havna som tilrettelegger for gjenvinningsindustrien

Borg Havn har ambisjon om å være en av Norges mest fremtidsrettede og attraktive havner for kunder og samarbeidspartnere og for etablering av bedrifter og nye ruter. Å bidra til å utvikle og opprettholde gjenvinningsindustrien som en bærebjelke for virksomhet på Øra, og profilere Øra som gjenvinningssenter og Norges sirkulære hovedstad ligger i havnas strategi.

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn, har vært havnas prosjektleder for oppføring av det nye fabrikkbygget. Byggearbeidene startet i februar 2021 og inkluderte også flytting og omplassering av en eksisterende dukhall som sto på tomta. Johnsen takker Hydrovolt AS og AS Batteriretur for godt prosjektsamarbeid, men kan også fortelle om et prosjekt som til tider har vært krevende.

– Det har vært nødvendig å gjøre flere omfattende tilpasninger for å sikre at prosessanlegget har kunnet installeres etter ønskede spesifikasjoner. Arbeidene har blitt tilpasset slik at prosessutstyret er installert samtidig som bygget har vært i sluttfasen, sier han.

Grunnarbeider våren 2021.

Borg Havn gratulerer Hydrovolt med åpningen av Europas største og første fabrikk for resirkulerte elbilbatterier. Vi vil også rette en takk til alle våre leverandører som har hatt leveranser i prosjektet.

Disse er:

Les mer om Hydrovolt og anlegget i Fredrikstad her.

Andre aktuelle saker: