IMG 1667

Utfordringer er for å tas, så sier havnedirektør Tore Lundestad og hopper inn i den viktige styrelederjobben i Fredrikstad Næringsforening.

Onsdag 24. april hadde FNF generalforsamling i Handelsstanden. Etter de sedvanlige formaliteter med styreberetninger, økonomirapportering og berettiget skryt for godt arbeid på alle flanker, ble det fra valgkomiteen foretatt innstilling til nytt styre. Styreleder Trond Delbekk hadde stått sin tilmålte tid som en energisk og dyktig styreleder for en ellers veldig kompetent administrasjon med Kjell Arne Græsdal i spissen, og nye koster ble foreslått. En føring hadde valgkomiteen fått, og det var en kjønnsnøytral sammensetning. Uten noen form for benkeforslag og kampvoteringer ble alle poster applaudert inn, med Tore Lundestad som styreleder for ett år. Med seg på laget blir det en blanding av gjenvalgte og nye i styret.

Vi ønsker foreningen og styret lykke til i det videre arbeidet med å skape vekst og fremgang for næringslivet i Fredrikstad og våre nærområder i Nedre Glomma.

Andre aktuelle saker: