Arcus overtar Glacio og K&S Termotransport

august 20, 2019

Arcus Infrastructure Partners er enig med Karlsen familien om å overta 90 % av Glacio og K&S Termotransport med virkning fra årets begynnelse. Espen S. Karlsen vil sitte på de resterende 10 %. 

Karlsen familien har bygd opp en solid virksomhet inne kjøl og frys gjennom mange 10 år, og er også blitt en stor og viktig aktør her i Borg Havn med etableringen av Borg Fryseterminal. Terminalen på Øra driftes av Glacio Fredrikstad med Thomas Karlsen som daglig leder.  Borg Havn IKS vil etter avklaring med Arcus fortsatt beholde vår eierandel på 34% i Borg Fryseterminal.

Arcus er en langsiktig fondsforvalter som som sammen med Espen og Thomas fortsatt skal være ledende på tredjepartslogistikk inne kjøl og frys. Espen S. Karlsen vil fortsette som leder av selskapet men overlater rollen som daglig leder for Glacio Rakkestad til Christian Solberg og Stig Myrholm trer inn som daglig leder i K&S Termotransport med base i Sarpsborg.

Borg Havn ønsker Arcus velkommen inn på eiersiden og ser fram til et godt og suksessfylt samarbeid med å gi gode logistikkløsninger for alle gamle og nye kunder.

 

Andre aktuelle saker: