Avbøtende tiltak i Ørakanalen er startet – bildeserie

september 21, 2016

Avbøtende Tiltak I Ørakanalen Er Startet Bildeserie 1

En forutsetning for å mudre innseilingen inn til Borg Havn er at Øra Naturreservat sikres tilstrekkelig brakkvann inn Ørakanalen. Borg Havn har inngått avtale med Kystverket om å gjennomføre dette tiltaket som tiltakshaver. Utbedring av Ørakanalen startet opp 21. september.

Råde Graveservice har fått entreprisekontrakt på de tiltak som skal gjøres, noe som innbefatter utgraving i kanalen og forlengelse av sjeteen.

Bildeserie oppdateres løpende, bilder av teknisk sjef Pål Johnsen.

Andre aktuelle saker: