Båtplasser på Skipstadsand, Lauer og Utgårdskilen klargjort

mars 29, 2019

IMG 2824

Borg havn sin maritim avdeling hadde arbeidsdag på Hvaler i uke 13 med utlegging av utriggere i Lauer havn, samt senking av utriggerne i Utgårdskilen. Arbeidet krever litt løftearbeid, så vår arbeidsbåt «Havnevern» er beste verktøy for sikkert og effektivt arbeid.

Så er alle utriggere montert opp på Skipstadsand, men her skal noen senere byttes ut.

Båtplassene i disse havner er da klare for bruk. Det gjenstår arbeid i Papperhavn, noe som gjøres de nærmeste dager.

Andre aktuelle saker: