Batteriretur Brosjyre

AS Batteriretur sitt 30-års jubileum ble markert med seminar på Litteraturhuset i Fredrikstad den 23. mai 2024.  Fokus ble satt på utviklingen av sirkulærøkonomien, og hvordan vi sammen kan styrke Øra industriområde sin posisjon som et nasjonalt fyrtårn for industriell symbiose. 

 

Bedriftene Kronos Titan, Stene Stål Gjenvinning, Sirkel, Frevar KF, AS Batteriretur og Borg Havn IKS bidro med innlegg fra scenen.

Et panel sammensatt av Fredrikstad ordfører Arne Sekkelsten, Tina Wågøynes i Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) og Bård Eker, lokal entreprenør og industridesigner, havnedirektør Tore Lundestad og Fredrik Andresen i Batteriretur snakket om utfordringer og barrierer, men også mulighetene som ligger i utvikling av Fredrikstad som sirkulærøkonomiens hovedstad. Den gode samarbeidskulturen på Øra, som også var tema i flere av innleggene tidligere på dagen, ble trukket fram som et fortrinn. I samtalen som ble ledet av Jens O. Simensen (til venstre i bilde) la panelet fram sitt fremtidsbilde av industriområdet om 10 år. Spennende!

Det var Borg Havn som sammen med Batteriretur arrangerte seminaret som en del av Batterireturs 30 års jubileum. I salen satt det et 50 talls inviterte gjester fra nærings- og samfunnsliv i regionen.

 

Andre aktuelle saker: