Borg CO2 inngår avtale med Baker Hughes om karbonfangst

juni 23, 2021

Default

Energiteknologiselskapet Baker Hughes og samarbeidsselskapet Borg CO2 har signert en intensjonsavtale om karbonfangst- og lagring i regional industriklynge.

Foranledningen har vært at Borg CO2 har vært på søken etter partnere til kommersialisering og realisering av prosjektet. Partnere med både teknologikompetanse og økonomi for å ta selskapet videre.

– Vi har kommet et riktig skritt på veien og progresjonen i arbeidet har vært god, sier havnedirektør i Borg Havn Tore Lundestad som også er leder av Borg CO2. Baker og Hughes er en stor og verdensomspennende aktør med faglig tyngde innen CO2 fangst og lagring. Gjennom dette samarbeidet tror vi at Borg CO2 er bedre posisjonert for kommersialisering, og at vi kan oppnå våre mål for prosjektet.

Borg CO2-prosjektet inkluderer flere industripartnere, inkludert Borg Havn, og har som mål å fange opp og lagre utslipp fra industrianlegg i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Industriklyngen står i dag for cirka 630 000 tonn CO2-utslipp årlig fra tre punktutslipp. Anleggene som vurderes for CO2-fangst er Norske Skog Saugbrugs i Halden, Sarpsborg Avfallsenergi og forbrenningsanlegget Frevar som ligger sammen med Kvitebjørn Bio-EL i Fredrikstad.  Etter å ha blitt fanget vil CO2 gjøres flytende, fraktet og til slutt lagret under havbunnen i Nordsjøen. Tidligere har også Equinors, Total og Shells CO2-lagringsselskap Northern Lights inngått en intensjonsavtale med Borg CO2, som tjenesteleverandør av frakt og lagring av CO2.

-Det første mulighetsstudiet er fullført og vi fortsetter nå med en utvidet mulighetsstudie som skal fullføres innen 2021, forteller Lundestad. Baker Hughes vil støtte dette arbeidet med sin portefølje av teknologi for karbonfangst og ingeniørtjenester. I tillegg vil vi i fellesskap evaluere den optimale strukturen for implementering av karbonfangstanleggene og forfølge både nasjonale og europeiske tilskudds- og intensivmuligheter.

Gjennom dette samarbeidet tror vi at Borg CO2 er bedre posisjonert for kommersialisering, og at vi kan oppnå våre mål for prosjektet.
– Tore Lundestad, havnedirektør og leder av Borg CO2.

Borg CO2 sin «industrielle klynge»- tilnærming gir Baker Hughes en god mulighet til å teste og skalere sin omfattende karbonfangst, bruk og lagring (CCUS) teknologiportefølje på flere typer prosesser, inkludert Chilled Ammonia Process (CAP) og Compact Carbon Capture (CCC) –løsninger.

– Vårt samarbeid med Borg CO2 vil akselerere utviklingen av nye energigrenser som CCUS, og vi mener det er viktig å hjelpe dem på et tidlig tidspunkt ved strategisk å støtte dem med vårt beste innen teknologi, sier Rod Christie som er konserndirektør for Turbomachinery & Process Solutions i Baker Hughes.

Se hele pressemeldingen her.

Andre aktuelle saker: