Borg Havn deltar på PIANC AGA i Cairns

juni 29, 2017

Borg Havn Deltar På PIANC AGA I Cairns 1

Borg Havn er aktive i fag- og interesseorganisasjoner som har formål å fremme sjøtransport og faglig utvikling for havnefaget. Årets generalforsamlig i PIANC var i år lagt til Caines i Australia, kombinert med en stor fagkonseranse Coasts and Ports 2017. Havnedirektør Tore Lundestad og assisterende havnedirektør Roar Johansen har sentrale posisjoner i PIANC og deltok sammen med representanter fra Kystverket og Oslo havn.

Som en ikke-politisk organisasjon, bringer PIANC sammen de beste internasjonale eksperter innen tekniske, økonomiske og miljømessige problemstillinger knyttet til transportinfrastruktur for sjø og indre vannveier, og gir en utmerket plattform for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Borg Havn har gjennom mange år hatt stor nytte av deltakelse her, både for å lære og for å bidra til å fremme sjøtransport og havnefag nasjonalt og internasjonalt. PIANC gir en fin faglig plattform for fagfolk fra hele verden for å gi ekspertråd om kostnadseffektive, pålitelige og bærekraftig infrastruktur for å legge til rette for vekst av sjøtransport.

Havnedirektør Tore Lundestad er for Vice President i PIANC, mens Roar Johansen er President i den norske seksjonen. Posisjon som Førstedelegert fra Norge oppnevnes av Kystverket, og er regiondirektør Fridtjof Wangsvik, Kystverket Nordland.

På årets AGA – The Annual General Assembly, ble avtroppende generalsekretær i PIANC hedret med mange godord. Den Norske seksjonen hadde en populær gave til Secretary-General Louis Van Schel, ved å hedre han med et æresmedlemskap i PIANC Norge kombinert med litt tradisjonell Linjeakevitt som i dette tilfellet hadde passert ekvator to ganger på sjø og en gang med fly.

På bilde 1 ser vi Presidentskapet under ledelse av President Geoffroy Caude (nr 2 fra venstre).

På bilde nr 2 ser vi den Norske delegasjonen, fra venstre; Tore Lundestad, Roar Johansen, Fridtjof Wangsvik (regiondirektør Kystverket Nordland), Harald Andreassen (regiondirektør Kystverket Sørøst), Jarle Berger (Oslo Havn)

 

Andre aktuelle saker: