Borg Havn på studietur for å lære av havner på andre siden av Oslofjorden

april 27, 2023

Studietur 8

Styret i Borg Havn gjennomførte tidligere denne uka en to-dagers studietur med besøk i havnene i Arendal og Grenland. 

Arendal havns trafikkterminal ligger på Eydehavn, Tromøysund en av de raskest voksende regionene i Norge. Herfra er det kort avstand til Danmark og Europa. Arendal havn er et kommunalt foretak og havna flyttet ut av sentrum til industriområdet Eydehavn i 2008. Det har vært havn på stedet siden tidlig på 1900-tallet, og gode naturgitte forhold var årsaken til at industristedet Eydehavn ble lokalisert nettopp her.

Havnesjef i Arendal, Rune Hvass, tok imot delegasjonen fra Borg på havnekontoret. Han fortalte engasjert om store havne- og næringsutviklingsområder og om havnas rolle som motor i næringsutvikling og sysselsetning i regionen. Deres fortrinn er tilgjengelig areal, god logistikk og tilgang til mye kraft, kunne han fortelle.

 

Bilde: En engasjert havnesjef i Arendal forteller om deres havne- og industriutvikling.

 

Batteriprodusenten Morrow tar i bruk Arendal havn
Framtidens havner må tilrettelegges for større skip, håndtere mer last og forsyne alle operasjoner med ren energi og være nettonullutslipp i 2030, var budskapet fra Hvass.

Tilgangen på kraft er også en av årsakene til at batterifabrikken Morrow har valgt å etablere seg i området.

Batteriprodusenten Morrow har signert en avtale med Arendal havn om bruk av Eydehavn terminal som logistikknutepunkt.

– En effektiv håndtering, lave kostnader og en kundevennlig kultur har gitt oss en betydelig økning i vareflyt de siste årene. Den effektive containerterminalen i Eydehavn vil gi både Morrow og andre virksomheter kostnads- og bærekraftsfordeler, fortalte en stolt havnesjef.

 

Nye næringsområder og karbonfangst i Grenland
Grenland Havn er i likhet med Borg Havn et interkommunalt selskap eid av tre kommuner, og en industrihavn. På havnekontoret i Brevik ble delegasjonen møtt av havnedirektør Torben Jepsen og markedsansvarlig og forretningsutvikler Hege Svendsen. Her fikk de en introduksjon til havna og deres datterselskaper, samt informasjon om organisering av styrearbeid og samarbeid med eierkommuner.

I Brevik jobber Grenland havn sammen med Norcem om karbonfangst fra sementproduksjon.

Flytende CO₂ vil lagres på tanker på Norcem sitt område på Breviksterminalen, før den blir ledet i underjordiske rør bort til kaikanten. Der vil den lastes over på skip som vil frakte den videre til mottaksanlegg for CO₂ på Vestlandet og videre permanent lagring i Nordsjøen. Skipet skal også kunne kobles til landstrøm når det ligger ved Breviksterminalen, fortalte Jepsen.  Det er forventet at anlegget til Norcem skal produsere 400 000 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslippene til 200 000 fossildrevne biler. Mengden CO2 som transporteres ut fra Breviksterminalen vil medføre omtrent 80 anløp i året, med båtanløp cirka hver fjerde dag.

 

Bilde: Havnedirektør Torben Jepsen i Grenland og Jan Kristian Dolven fra Norconsult forteller om bygging av karbonfangstanlegg på Norcems sementfabrikk i Brevik.

 

Grenland Havn IKS utvikler Frier Vest Havneterminal som blir en ny offentlig havn som skal håndtere gods for dagens industri og for fremtidige etablerere på Frier Vest. Hege Svendsen fortalte om arbeidet og utvikling av området på hele 7000 dekar, hvorav 3200 dekar er ferdig regulert. Området er spesielt egnet for arealkrevende virksomhet som trenger tilgang til elektrisk kraft, industriell infrastruktur og havneterminal, kunne hun fortelle. Grenland Havn IKS eier selskapet Frier Vest Holding AS sammen med Bamble kommune med en eierfordeling på 70/30.

 

Kunnskapsbyggende studietur
På spørsmål om hvilket inntrykk styreleder i Borg Havn, Trond Delbekk, sitter igjen med fra studieturen svarer han:

– Det skjer utrolig mye spennende i havnene vi har besøkt som er svært relevant for oss innenfor havneutvikling, logistikk og strategisk næringsutvikling. Havner betyr mye for samfunnsutviklingen og er helt sentrale aktører i næringsutvikling.

– Vi har fått innsikt i et karbonfangstprosjekt som har kommet lenger enn oss, forteller styrelederen, og legger til at han er positivt overrasket og det har vært en veldig spennende tur med mange inntrykk. Det å lære av andre er verdifullt, å dele kunnskap og erfaring. Denne turen har vært kunnskapsbyggende. Det er betryggende å se at mye av det vi har målsatt og jobber med i vår egen strategiske plan er viktig, avslutter Trond Delbekk.

Bilde: God informasjon og god utsikt fra møterommet i tårnet hos Grenland Havn IKS.

 

 

Andre aktuelle saker: