Borg Havn støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

oktober 8, 2020

200911 Tvak Delebilde Spleis 1800×720

Havet er stort og fantastisk, og grunnlaget for vår eksistens!

Borg Havns overordnede mål er å styrke sjøtransporten og legge til rette for næringslivet med fokus på effektiv og miljøriktig havnedrift. I tillegg tilrettelegger vi for turisme, fritidsbåter og kysten som rekreasjonsområde i Nedre Glomma. For oss er det derfor naturlig for å støtte årets TV-aksjon «Et hav av muligheter».

Årlig havner åtte millioner tonn plast i havnet. Dette er en trussel ikke bare for dyrelivet, men også for oss. Det må vi gjøre noe med!

Borg Havn har nettopp revidert sin avfallsplan og oversender den i disse dager til fylkesmannen for godkjenning. Årlig tar vi imot flere tonn avfall fra skip som anløper havna. I tillegg bidrar vi til å redusere problemet med søppel av avveie og opprydning i marint søppel på andre måter som:

Når det gjelder årets TV-aksjon vil Borg Havn:

Borg Havn utfordrer våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere til å være med å støtte opp om årets TV-aksjon som går av stabelen 18. oktober!

Bruk gjerne vår digitale bøsse på https://www.spleis.no/project/132803 og bidra allerede i dag!
Du kan gi via Vipps, bankkort eller få tilsendt faktura til den digitale bøssa. Pengene som blir samlet inn går uavkortet til TV-aksjonen og blir utbetalt direkte til TV-aksjonens sin konto.

Takk for at du bidrar!

Andre aktuelle saker: