Bransjenettverk for Logistikk i Østfold med bedriftsbesøk i Borg Havn

mai 16, 2017

Bedriftsnettverket Maritim – Maritim & Logistikk Nettverk hadde medlemsmøte med bedriftsbesøk i Borg Havn 10. mai. Nettverket er koordinert av Mosseregionen Næringsutvikling, og har som formål å styrke næringslivets konkurransekraft gjennom gode logistikkløsninger for næringslivet.

Omlag 30 deltakere fra hele Østfold regionen møtte opp for å høre om Borg Havn sin virksomhet og få en omvisning på Øra. Avdelingsleder Tom Finbråten hadde et interessant innlegg om Nexans sin vedlikeholdsavdeling som er etablert på Øra, og den store ringvirkning denne aktiviteten gir for det regionale næringslivet. Geir Berg i Flowchange snakket om et prosjekt der flere av de store bedriftene i Østfold ser på tiltak for å få mer gods på jernbane.

Møtet ble holdt i flotte omgivelser i Hydrogenfabrikken hos Fredrikstad Innovasjonspark, i flotte kunstneriske omgivelser. En rekke lokale kunstnere har utstilling i disse dager, og ansvarlig for utstillingen, An Doan Nguyen nyttet sjansen til å gi litt informasjon til de frammøtte og kanskje selge noen kunstverk. Tore Auesen gav en orientering om Fredrikstad Innovasjonspark, og pågående aktivitet her.

Andre aktuelle saker: