Bygging Lager 12 i godt framdrift

september 1, 2016

Bygging Lager 12 I Godt Framdrift 1

Bygging av heltre lagerbygg på Øra for NordLines er i god rute. Ove Skår AS er i gang med kontordelen som skal under tak, før lagerdelen prioriteres med bærestruktur og tak. I neste omgang støpes dekke.

Målsatt ferdigstillelse er 20. desember.

Andre aktuelle saker: