Digital omvisning på Øra industriområde

januar 28, 2022

Ora Symbiose Animasjon

Nå kan du ta del i en digital sightseeing som synliggjør den sirkulære verdiskapingen som skjer på Øra industriområdet. Sjekk ut det spennende innen industriell symbiose, samarbeid og sirkulærøkonomi, hvor havna også er en viktig aktør og et knutepunkt.

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge, både gjennom praktisk handling og i en forsknings- og undervisningssammenheng. Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE) har i samarbeid med Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) og 10 medlemsbedrifter på Øra jobbet for å skape en digital omvisning og presentasjon av forretningsvirksomheten knyttet til sirkulærøkonomi og industriell symbiose blant aktørene ved Øra industriområde. Fredrikstad kommune har også bidratt med økonomisk støtte.

Det er utarbeidet tre filmer av ulik lengde: 50 sekunder, 7 minutter og 27 minutter, hvorav to også foreligger på engelsk.

Filmene viser frem sirkulære prosesser og nøkkelpersoner hos flere av Øra-bedriftene. Se alle filmene på NCCEs kanal på Youtube.

De digitale omvisningene skal benyttes aktivt, med mål om å tiltrekke nye aktører, næringsutvikling, økt verdiskapning og nye arbeidsplasser til Øra og regionen. Mer informasjon om arbeidet finner du her.

 

Andre aktuelle saker: