Ekstrem vannføring i Glomma – vær oppmerksom og ta forholdsregler

august 10, 2023

Vaterland

Ekstremværet «Hans» har gjort stor skade flere steder i landet, og all nedbøren fører nå til stor vannføring i Glomma. I Sarpsborg og Fredrikstad er flomvarslet endret til rødt farenivå. Ved Sarpefossen er det i dag, 10. august, målt 2 500 kubikkmeter per sekund og vannføringen ventes å øke.

Slik ekstrem vannføring kan gi flom- og erosjonsskader på utsatte områder langs elva. Trær, tømmerstokker og andre gjenstander som elva drar med seg kan skade båthavner og mindre fartøy. Vi oppfordrer alle til å sjekke fortøyninger og sikre sine verdier. Ligger båter utsatt til kan det være fornuftig å flytte til roligere farvann til vannføringen i Glomma avtar.

Fredrikstad kommune vil foreta en befaring på Glomma i morgen tidlig, langs elvebredden fra Isegran og opp til Pæddekummen i Sarpsborg, med særlig fokus på mulige erosjonsskader og skred knyttet til pågående flom.

Kystverket har iverksatt restriksjoner på ferdsel med større fartøy, og i perioder er det ekstraordinære krav til bruk av slepebåter og los. I øvre del av elva blir det direkte seilingsforbud når flommen er på det høyeste. Dette håndheves av trafikksentralene til Kystverket og er meldt inn til alle terminaler og rederier. Det meldes også om mye drivgods i sjøen etter ekstremværet. Skal du ut med båt de nærmeste dagene, vær ekstra oppmerksom, tilpass farten og løft blikket, er rådet fra Kystverket.

Andre aktuelle saker: