Båter På Land

Varsel om ekstraordinær høy vannstand onsdag 15. januar 2020

Kartverket varsler høy vannstand i Nedre Glomma førstkommende onsdag 15. januar kl 05:00. Varselet angir en vannstand på 172 cm over sjøkartnull. Dette er så mye at det vil flyte over flere lave kaier og lavtliggende arealer.

En så stor vannstand skjer statistisk sett hvert 5 år. Hva betyr så det for de som bør være forberedt? Flere steder er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til stor vannstand, og det kan bli mindre oversvømmelser på lavt liggende arealer. Vi vet fra tidligere at det skjer oversvømmelser i områder nær elva og i kystnære områder der det er etablert infrastruktur. Typisk i båthavner både langs Glomma og i skjærgården i kommunene her nede. Det vi frykter gjentar seg er at vannet trekker med seg usikrede gjenstander langs land, fartøy som ikke er godt fortøyd og mye tremateriale fra elvebredder og kystsonen. Dette er foruten de materielle skader en risiko for ferdsel på sjø.

Borg Havn anbefaler alle å ta en sikringsrunde før onsdag morgen. Sjekk at fortøyninger er gode, sikre båthavner og følg med onsdag hvis det allikevel er mye som er kommet på flyt og som må tas hånd om.

Andre aktuelle saker: