En enda mer allsidig havn i Nedre Glomma

desember 17, 2017

En Enda Mer Allsidig Havn I Nedre Glomma 1

Borg Havn har lenge ment at havnevirksomhet krever godt samarbeid både lokalt og over grenser. I mange regioner vet vi det er vanskelig å gå fra uformelt samarbeid til formalisert havnesamarbeid. Det siste er ikke nødvendigvis alltid det saliggjørende, men i en så integrert næringsregion som Nedre Glomma har vi til sist kommet i havn – bokstavelig talt – med havnesamarbeid.

Etter mange år med godt samarbeid, har det i to år blitt jobbet med å formalisere havnesamarbeid mellom dagens interkommunale havnesamarbeid Borg Havn IKS, og Hvaler kommunes havnevirksomhet. Hvaler er ikke en ubetydelig havnevirksomhet, selv om det ikke er en etablert trafikkhavn med containere og stykkgods som ofte betegner en offentlig trafikkhavn i Oslofjordregionen. Nei, men det er da både trafikkhavner, fiskerihavner og fritidsbåthavner med betydelig omfang. På en nivå som gjenspeiler Hvaler som kystkommune, turistkommune og ikke minst fiskerinæringsmessig stor hjemmekommune for et allsidig fiskerimiljø. Her ligger da også den største regionale fiskerihavna øst for Kristiansand, Utgårdskilen.

Fra nyttår starter Borg Havn IKS med nytt eierskap, og nytt forvaltningsområde. I det ligger at Hvaler kommer inn som deleier i Borg Havn, Ordfører i hvaler blir en av tre representanter i Representantskapet og styret får styrerepresentant i Borg Havnestyre. Dagens styre og Representantskap har allerede tatt høyde for Hvalers inntreden i selskapet ved å sette av budsjettmidler til tiltak i Hvaler, så forventninger er nok strukket langt.

Ordførerne inviterte til et pressetreff den 12. desember for å undertegne avtalene som danner grunnlag for et nytt IKS. Det ble her både vist til det gode samarbeidet som allerede er etablert, men felles satsing på næringsutvikling, kommunale tjenester og nå også havn som grunnmur i videre arbeidsplassutvikling. På bilde ser vi Ordfører, og leder av Representantskapet Sindre Martinsen-Evje, ta det første stykket av kaken, og sammen med Ordfører Eivind Borge i Hvaler og ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad skrive under avtaler om havnesamarbeid. Havnedirektør Tore Lundestad fornøyd i bakgrunnen.

Andre aktuelle saker: